(1)
Lastri, D.; Masriani, M.; W, N.; Hidayatullah, P.; Misuki, W. U.; Romdhini, M. U. Aplikasi Algoritma Kruskal Dalam Pembuatan Saluran Air PDAM Di Wilayah KLU. EMJ 2019, 1, 22-27.