Hidayatullah, H. N., Romdhini, M. U. and Irwansyah, I. (2018) “Implementasi Algoritma IDA* (Iterative Deepening A*) Dalam Menentukan Solusi Terbaik Pada Permainan Othello Dengan Simulasi MATLAB”, EIGEN MATHEMATICS JOURNAL, 1(1), pp. 10–16. doi: 10.29303/emj.v1i1.1.