Hidayatullah, H. N., M. U. Romdhini, and I. Irwansyah. “Implementasi Algoritma IDA* (Iterative Deepening A*) Dalam Menentukan Solusi Terbaik Pada Permainan Othello Dengan Simulasi MATLAB”. EIGEN MATHEMATICS JOURNAL, vol. 1, no. 1, June 2018, pp. 10-16, doi:10.29303/emj.v1i1.1.